Đồng Bitcoin là gì? nguồn gốc và sự phát triển của đồng Bitcoin

Bitcoin là một loại tiền tệ cũng giống như đồng đô la (dollar) hay đồng Việt Nam, đồng Yen, đồng Euro cũng là một loại tiền tệ; bitcoin cho tới giờ phút này có thể được gọi là ĐỒNG TIỀN của Internet, hoặc chúng ta cũng có thể gọi bitcoin là “tiền điện tử” cho […]

AOE: Chimsedinang – Xman Trận đánh phù đầu tiên của chim (trận kinh điển khi chim chưa xuống núi)

AOE: Chimsedinang – Xman Trận đánh phù đầu tiên của chim (trận kinh điển khi chim chưa xuống núi) Chung kết tổng: Chim Sẻ Đi Nắng vs Hoàng Mai Nhi – T2 – Ngày 6/9/2014