Chim Sẻ và Đồng Bọn vs Liên Quân BiBi | Kèo Đấu Siêu Kinh Điển C1T1 ngày 24/4/2015

Chim Sẻ và Đồng Bọn vs Liên Quân BiBi | Kèo Đấu Siêu Kinh Điển C1T1 ngày 24/4/2015 Chim Sẻ và Đồng Bọn vs Liên Quân BiBi | Kèo Đấu Kinh Điển C5T4 ngày 24/4/2015

AOE: Chimsedinang – Xman Trận đánh phù đầu tiên của chim (trận kinh điển khi chim chưa xuống núi)

AOE: Chimsedinang – Xman Trận đánh phù đầu tiên của chim (trận kinh điển khi chim chưa xuống núi) Chung kết tổng: Chim Sẻ Đi Nắng vs Hoàng Mai Nhi – T2 – Ngày 6/9/2014