Chim Sẻ và Đồng Bọn vs Liên Quân BiBi | Kèo Đấu Siêu Kinh Điển C1T1 ngày 24/4/2015

Chim Sẻ và Đồng Bọn vs Liên Quân BiBi | Kèo Đấu Siêu Kinh Điển C1T1 ngày 24/4/2015 Chim Sẻ và Đồng Bọn vs Liên Quân BiBi | Kèo Đấu Kinh Điển C5T4 ngày 24/4/2015