Liên Minh Huyền Thoại- Thánh Box Box bậc thách đấu Hàn Quốc dùng Riven quẩy tung chảo !!

Liên Minh Huyền Thoại- Thánh Box Box bậc thách đấu Hàn Quốc dùng Riven quẩy tung chảo !! SOL – Soul of Lengends, Liên Minh Huyền Thoại Mobile [Trailer chính thức]